tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieistniejący cmentarz ewangelicko-augsburski

Proboszczewice

Cmen­tarz w dawnej podzgier­skiej wsi Pro­boszczewice (obec­nie włąc­zonej do miasta) zna­j­duje się u zbiegu dzisiejszych ulic Bazyli­jskiej i Szczęśli­wej, w pobliżu linii kole­jowej. Obszar cmen­tarza porośnięty jest wysoką trawą i akac­jami; pozbaw­iony jakichkol­wiek śladów po nagrobkach. Nic nie wskazuje na szczególną przeszłość tego miejsca. W 2008 roku z części cmen­tarza ekshu­mowano szczątki 36 ciał i pochowano w zbiorowej mogile na cmen­tarzu ewan­gelickim przy ulicy Spacerowej w Zgierzu. [2016]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi