tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Rąbinek

Dawny cmen­tarz ewan­gelicki w Rąbinku położony jest na skraju lasu, na niewielkim, sztucznie usy­pa­nym wzniesie­niu. Obok niego prze­biera czer­wony szlak turysty­czny bieg­nący z Alek­sandrowa Łódzkiego do Kaz­imierza i Lutomier­ska. Na cmen­tarzu zachowało się kilka­naś­cie obiek­tów o różnorod­nej formie: oprócz skrom­nych nagrobków, zna­jdziemy na nim nieduże stelle z piaskowca i dwa duże grobowce rodzinne. Na większości nagrobków można podzi­wiać piękne, pisane goty­cką czcionką inskrypcje (wszys­tkie w języku niemieckim). [2014]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi