tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Romartów

Cmen­tarz położony jest tuż przy drodze łączącej Romartów z War­gawą i Gajewem, w niedalekim sąsiedztwie linii kole­jowej. Obiekt można łatwo rozpoz­nać po kilku sos­nach ros­ną­cych na jego tere­nie. Na cmen­tarzu zachowało się kilka frag­men­tów nagrobków, w tym wysoka, przewró­cona stella zbu­dowana z cegieł i otynkowana, z ręcznie wyp­isanymi inskrypc­jami. W jej bliskim sąsiedztwie zna­jdziemy również zniszc­zony żelazny krzyż sto­jący niegdyś na jed­nym z nagrobków. [2014]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi