tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Ruda Bugaj

Dawny cmen­tarz ewan­gelicki w Rudzie Bugaj położony jest w lesie, tuż przy drodze bieg­nącej w stronę oczyszczalni ścieków. Prawdopodobnie został założony na początku lat 80-tych XVIII wieku. W 1782 roku opus­toszałą wieś Ruda zasied­lono grupą osad­ników olęd­er­s­kich. Do dzisiaj zachowało się na cmen­tarzu kilka­naś­cie zde­wastowanych nagrobków, niek­tóre w ciekawej formie ściętego pnia dębu (sym­bol prz­er­wanego życia). Leśna droga, która wiedzie przez środek cmen­tarza praw­dopodob­nie była kiedyś jego główną aleją. Trudno określić pier­wotne rozmi­ary tej nekropolii, jed­nak z pewnoś­cią była więk­sza niż obszar na jakim dzisiaj „rozrzu­cone” są pozostałości po nagrobkach. [2012]

Jerzy Szałygin, Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Ziemi Łęczyckiej, Warszawa 2007

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi