tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Słowik

Cmen­tarz zna­j­duje się cen­tral­nej części miejs­cowości, na tere­nie Rodzinnych Ogród­ków Dzi­ałkowych „Olszynka”. W jego bliskim sąsiedztwie prze­b­iega droga kra­jowa nr 91. To jeden z najstarszych cmentarzy ewangelickich w regionie; jego his­to­ria się­ga połowy lat 80-tych XVIII wieku. W 1784 roku podstoli z Brzezin, Jan Szczawiński, sprowadził do swoich dóbr olę­drów, a wytyczenie cmentarza było zapewne jedną z pierwszych prac, jakie wykonali.

Dziś miejsce spoczynku kolonistów jawi się jako ogromne skupisko lilaka pospolitego. Cmen­tarz częściowo otoczony jest metalową siatką i wstęp na jego teren jest możliwy tylko przez furtkę prowadzącą na ogródki działkowe. Wśród zarośli można zauważyć kilka frag­men­tów nagrobków, przede wszys­tkim kami­en­nych obramowań oraz pozostałość metalowej bramy. [2017]

Krzysztof Paweł Woź­niak, Niemieckie osad­nictwo wiejskie między Prosną a Pil­icą i Wisłą od lat 70. XVIII wieku do 1866 roku. Pro­ces i jego inter­pre­tacje, Łódź 2013

Mirosław Makohonienko, Małgorzata Klepaczka, Raport z prospekcji terenowej (dostęp: 24 listopada 2017)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi