tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Stanisławów Nowy

Dawny cmen­tarz w Nowym Stanisła­wowie położony jest przy grun­towej drodze odchodzącej na zachód od drogi bieg­nącej między Lutomier­skiem a Beł­dowem. Zachowało się na nim kilka nis­kich, betonowych „opasek” wyz­nacza­ją­cych granice mogiły oraz kilka innych destruk­tów. Wśród nich, na najwięk­szą uwagę zasługuje uła­many, sze­roki, met­alowy krzyż (bez belki poprzecznej) umieszc­zony na betonowym pos­tu­men­cie. Na cmen­tarzu zachowało się także kilka dobrze zarysowanych ziem­nych mogił; na jed­nej z nich możemy zobaczyć (przewró­cony) drew­ni­any krzyż z met­alową tabliczką. [2014]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi