tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Wiączyń Górny

Nieczynny cmentarz przy ulicy Malowniczej w Łodzi był niegdyś miejscem wiecznego spoczynku mieszkańców Wiączynia Górnego; być może też sąsiednich miejscowosci. Obiekt znajduje się po wschodniej stronie drogi, na niewielkim wzniesieniu. Do dziś zachowała większa część, wysokiego, masywnego muru z otynkowanej cegły, filary bramy i furtki cmentarnej oraz metalowe wrota. To rzadkość na tego typu wiejskich nekropoliach.

Na terenie cmentarza znajdziemy kilkadziesiąt nagrobków lub ich fragmentów, w większości zdewastowanych i przemieszczonych. Duża część z nich pochodzi z przełomu XIX i XX wieku i ozdobiona jest dobrze zachowanymi, „gotyckimi” inskrypcjami. Nie brakuje też bezimiennych ram grobowych. Cmentarz wyposażony był niegdyś w studnię, o czym przypomina betonowa drena. [2011]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi