tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Wilczyca

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Wilczycy

Autorem zdjęć jest Hubert Kasprzak (2014)

Cmen­tarz zna­j­duje się wśród pól, na północ od drogi bieg­nącej przez Wilczycę; z daleka wyróż­nia się dzięki współczes­nemu, betonowemu ogrodze­niu. Na jego teren prowadzi żelazna brama i furtka. Na cmen­tarzu zobaczyć można kilka­naś­cie zróżni­cow­anych nagrobków z okresu od przełomu XIX i XX wieku, do lat 90 XX wieku. Szczególną uwagę zwracają: ogromny rodzinny grobowiec, płaska płyta zdo­biona moty­wamy kwia­towymi oraz kilka współczes­nych nagrobków z las­tryko. Nowsze inskrypcje napisane są w języku pol­skim, starsze – w niemieckim. Zarówno na starszych, jak i nowszych pły­tach nagrob­nych pow­tarzają się nazwiska Adam, Stroszer i Stengert. Na środku cmen­tarza ustaw­iony jest drew­ni­any krzyż z datą 198(?)3. [2014]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi