tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Wilków

Cmen­tarz w Wilkowie zna­j­duje się w lesie na połud­nie od wsi, tuż przy jed­nej z leśnych dróg. Wśród iglastych drzew wyróż­nia się dzięki rozłożys­temu dębowi. Na cmen­tarzu zachowało się kilka­naś­cie nagrobków lub ich frag­men­tów, w więk­szości zarośnię­tych trawą, mchem i porostami. Na części ocalałych płyt można odczy­tać inskrypcje, w tym zapisane tzw. „gotykiem”. Charak­terysty­cznymi obiek­tami na cmen­tarzu są dwa nagrobki z lat powo­jen­nych, zbu­dowane z las­tryko. Łatwo również wyróżnić w tere­nie co najm­niej kilka­naś­cie mogił ziem­nych. Nad nekropolią góruje wysoki drew­ni­any krzyż z 1995 roku. [2009]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi