tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Wytrzyszczki

Cmen­tarz w Wytrzyszczkach zna­j­duje się w dębowym zaga­jniku położonym wśród pól. Łatwo można dostrzec go z drogi łączącej Parzęczew z Ozorkowem. Jako pier­wsze ukażą się naszym oczom dwa filary dawnej bramy cmen­tarnej, otynkowane i ozdo­bione wnękami w ksz­tał­cie krzyży. Wyp­isana na nich data – 1938 – praw­dopodob­nie wskazuje na rok postaw­ienia bramy. Do naszych cza­sów nie zachowało się ogrodze­nie, wciąż jed­nak możemy zobaczyć filary narożne, wyz­nacza­jące granice nekropolii. Na cmen­tarzu zna­jdziemy pon­adto kilka­naś­cie zniszc­zonych nagrobków o zróżni­cow­anej formie oraz pozostałość po studni. Na niek­tórych kami­en­nych pły­tach widoczne są jeszcze nieczytelne, niemieckie inskrypcje. [2015]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi