tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Domy

Centrum Kultury Dziecka

Dom Augusta Schwartzschultza

Zgierz

Dawny dom Augusta Schwartzschultza, zbu­dowany około 1827 roku, znaleźć można przy dzisiejszej ulicy ks. Rem­bowskiego 17. Tuż za ist­nieją­cym do dzisiaj budynkiem mieś­cił się niegdyś mag­a­zyn, sta­j­nia i ogród. Jego bryła w niczym nie odb­iega od typowego zgierskiego domu tkacza. August Schwartzschultz przybył do Zgierza na początku 1826 roku wraz z bratem, Ludwikiem. Pochodzili z Brätz (dzisiaj Brójce) – wówczas pruskiego miasteczka położonego w okolicach Międzyrzecza.

Z uwagi na bardzo zły stan tech­niczny, budynek został roze­brany w 2006 roku i odbu­dowany w kole­jnych lat­ach (2007–2008). Dziś funkcjonuje w nim Cen­trum Kul­tury Dziecka. [2016]

Fun­dacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedz­ictwa Kul­tury w Polsce D.O.M oraz Muzeum Miasta Zgierza, Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza [w:] http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=trakt-jeza&hl=pol

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Domy
Tagi