tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Domy

Dom turysty w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy

Dom Gottfrieda Filipa

Zgierz

Dom zbu­dowany został na początku lat­ 30-tych XIX wieku przez mły­narza Got­fryda Fil­ipa, przy ulicy J. H. Dąbrowskiego 9 (wówczas Zegrzańska). W późniejszych latach wielokrotnie zmieniał właścicieli, a nawet funkcję – na przełomie XIX i XX wieku w budynku zor­ga­ni­zowano siedz­ibę pier­wszej chrześ­ci­jańskiej ochronki. Dom przeniesiono na obecne miejsce (ul. Narutowicza 5) w ramach budowy Parku Kul­tur­owego Miasto Tkaczy w 2010 roku. [2016]

Fun­dacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedz­ictwa Kul­tury w Polsce D.O.M oraz Muzeum Miasta Zgierza, Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza [w:] http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=trakt-jeza&hl=pol

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Domy
Tagi