tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Domy

Budynek nieużytkowany

Dom Jana Konrada

Zgierz

Budown­iczym domu był Jan Kon­rad, suki­en­nik z Miłosławia (przy­był do Zgierza w 1825 roku). Sto­jący przy dzisiejszej ulicy Naru­tow­icza 29 budynek pow­stał praw­dopodob­nie około roku 1826, według stan­dar­d­owego pro­jektu. Pierwotnie pokryty był dachówką „karpiówką”. Zachowały się jego ory­gi­nalne, fron­towe drzwi.

Mimo iż budynek został wyremontowany i jest w dobrym stanie technicznym, pozostaje nieużytkowany. [2017]

Fun­dacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedz­ictwa Kul­tury w Polsce D.O.M oraz Muzeum Miasta Zgierza, Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza [w:] http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=trakt-jeza&hl=pol

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Domy
Tagi