tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Domy

Budynek usługowo-mieszkalny

Dom Jana Samuela Zacherta

Zgierz

Sto­jącą do dziś kamienicę przy dawnym Nowym Rynku (obec­nie Plac Jana Kil­lińskiego 1) wznie­siono pod koniec lat 20-tych XIX wieku. Jest to narożny, piętrowy budynek przykryty trójs­pad­owym dachem. Wyglą­dem naw­iązy­wał do domu Jana Fry­deryka Zacherta (przed prze­bu­dową), sto­jącego po prze­ci­wnej stronie rynku. Od strony ulicy Długiej, kamienica połąc­zona jest z niższą, parterową ofi­cyną.

Dom Jana Samuela Zacherta w Zgierzu
Dom Jana Samuela Zacherta na pocztówce z początku XX wieku (frag­ment). Pocztówka pochodzi ze zbiorów Muzeum Miasta Zgierza.
Jan Samuel Zachert był założy­cielem i starszym cechu suki­en­ników w Zgierzu. Do miasta przy­był wraz z rodz­iną jeszcze przed pod­pisaniem umowy zgier­skiej w 1821 roku. [2016]

Fun­dacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedz­ictwa Kul­tury w Polsce D.O.M oraz Muzeum Miasta Zgierza, Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza [w:] http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=trakt-jeza&hl=pol

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Domy
Tagi