tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Domy

Budynek mieszkalny

Dom Karla Borsta

Zgierz

Historia tego domu sięga połowy lat 20-tych XIX wieku. Pierwszym cudzoziemcem mającym wznieść w tym miejscu budynek był przybyły z Neubrück (dzisiaj dzielnica Kolonii) Mikołaj Różalski. Ostatecznie plac wział w posiadanie Karl Borst, sukiennik o belgijskich korzeniach i rozpoczął budowę domu. Początkowo zajmował ze swoją rodziną tylko jedno skrzydło budynku. Równocześnie Borst uruchomił zakład tkacki w którym zain­stalował dwa warsz­taty oraz maszyny do przędzenia i grę­plowa­nia. Na przełomie XIX i XX wieku jego synowie – Juliusz i Adolf Gustaw – stworzyli największy zakład włókienniczy w Zgierzu.

Pomimo przebudów i modernizacji, dawny dom Borstów przy Narutowicza 7 zachował swój pierwotny charakter. Jego bryła tylko w niewielkim stopniu odbiega od formy typowego zgier­skiego domu tkacza. [2016]

Bro­nisław Wach­nik, Zgierz stolicą suki­en­nictwa w okre­sie Królestwa Pol­skiego, Zeszyt II, Zgierz 1984

Fun­dacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedz­ictwa Kul­tury w Polsce D.O.M oraz Muzeum Miasta Zgierza, Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza [w:] http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=trakt-jeza&hl=pol

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Domy
Tagi