tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Domy

Biura i Muzeum Miejsca w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy

Dom Tomasza Tymińskiego

Zgierz

Budynek pier­wot­nie stał przy ulicy Dąbrowskiego 7, skąd prze­nie­siono go i odrestau­rowano w ramach tworzenia Parku Kul­tur­owego Miasto Tkaczy. Dom wznos­zony był stop­niowo, począwszy od 1826 roku, przez sto­larza Tomasza Tymińskiego (swój zakład sto­larski prowadził tu do 1865 roku). Zbudowany został według typowego, zestandaryzowanego projektu. Obec­nie zna­j­duje się w nim muzeum (zgro­mad­zono w nim eksponaty związane z wyposaże­niem domu tkacza) i biura parku kul­tur­owego. [2016]

Fun­dacja Ochrony Mebli Zabytkowych oraz Dziedz­ictwa Kul­tury w Polsce D.O.M oraz Muzeum Miasta Zgierza, Trakt Jeża z miasta tkaczy Zgierza [w:] http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=trakt-jeza&hl=pol

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Domy
Tagi