tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Domy

Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie

Rezydencja rodziny Schlösserów

Ozorków

Pałac przy ulicy Listopad­owej zbu­dowany został przez Friedricha Schlössera w lat­ach 40-tych XIX wieku. Jest to klasy­cysty­czny, piętrowy budynek z wysokim pod­daszem, zwieńc­zony dwus­pad­owym dachem. Jego front ozdo­biony jest rzę­dem sześ­ciu żłobkowanych pilas­trów wielkiego porządku zwieńc­zonych głowicami w stylu jońskim. Nad głównym wejś­ciem zna­j­duje się niewielki balkon. Zwraca uwagę płytki ryza­lit zwieńc­zony sze­rokim, trójkąt­nym szczytem z półokrągłym oknem. Od strony ogrodu zna­j­duje się ryza­lit półkolisty. Pomiędzy oknami parteru i pier­wszego pię­tra zna­j­dują się zdo­bi­enia w ksz­tał­cie liści akantu. W budynku mieści się obec­nie Młodzieżowy Dom Kul­tury. [2015]

Danuta Trzcińska (red), Architektoniczne walory Ozorkowa, Ozorków 2011

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Domy
Tagi