tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Fabryki

Budynek produkcyjno-handlowy

Budynek produkcyjno-handlowy rodziny Schlösserów

Ozorków

Budynek dawnej przędzalni w Ozorkowie, tzw. motarni

Nazwa „motar­nia” uży­wana w odniesie­niu do tego budynku, jest niczym innym jak archaicznym określe­niem przędzalni (2015)

Piętrowy budynek dawnej przędzalni sto­jący przy ulicy Listopad­owej zbu­dowany został przez Friedricha Schlössera w lat­ach 30-tych XIX wieku. Posi­ada klasy­cysty­czną, sześ­cioosiową elewację. Szczególną uwagę zwracają ozdobne płyciny z płasko­rzeźbami przed­staw­ia­ją­cymi gryfy, umieszc­zone pomiędzy półkoliś­cie zakońc­zonymi otworami drzwiowymi. Obie kondy­gnacje odd­ziela ozdobny gzyms.

Ozdobne gryfy na elewacji motarni w Ozorkowie
Słynne gryfy na fron­towej ścianie motarni (2015)

Pier­wot­nie na piętrze budynku zna­j­dowała się hala pro­duk­cyjna, a na parterze skład, kan­tor i sklep fab­ryczny. Co ciekawe, w jed­nym z pomieszczeń Schlösser zor­ga­ni­zował kasę chorych dla robot­ników pracu­ją­cych w jego zakładach. [2015]

Danuta Trzcińska (red), Architektoniczne walory Ozorkowa, Ozorków 2011

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Fabryki
Tagi