Nieistniejący kościół ewangelicko-augsburski

Feliksów

Nieistniejący kościół ewangelicko-augsburski w Feliksowie

Nieistniejący kościół w Feliksowie na starej fotografii. Źródło: Richard Horn, Die Chronik vom Werden und Vergehen einer deutschen evang.-luth. Kirchengemeinde in Polen (Radomsko-Dziepółć), Marienheide 1988

Ewangelicki dom modlitwy w Feliksowie istniał już w drugiej połowie XVIII wieku. Oprócz nabożeństw, prowadzono w nim również szkołę. Według ustnych przekazów, kolonia została zasiedlona bardzo wcześnie.  Podczas prowadzonej w początkach XX wieku rozbiórki domu modlitwy, na belce tęczowej znaleziono ponoć datę „1717”, mającą wskazywać rok jego budowy. Feliksów byłby wówczas jedną z najstarszych osad olęderskich w środkowej Polsce. W prawdziwość tej historii należy jednak wątpić.

W latach 1840–43 Feliksów był siedzibą filiału ewangelickiej parafii w Bełchatowie. W jego skład wchodziło 35 okolicznych wsi oraz miasto Radomsko, zamieszkałych w sumie przez ponad 200 rodzin. Kantorem i nauczycielem był wówczas Erdmann Pudewill, pochodzący z okolic Poznania. Po przeniesieniu siedziby filiału do Radomska, (a później do pobliskiej Dziepółci) Feliksów stracił na znaczeniu jako ośrodek religijny. Na pewien czas zamknięto również szkołę.

Nieistniejący kościół w Feliksowie. Widok na ołtarz i dzwonnicę. Źródło: Richard Horn, Die Chronik vom Werden und Vergehen einer deutschen evang.-luth. Kirchengemeinde in Polen (Radomsko-Dziepółć), Marienheide 1988

Stary, wysłużony dom modlitwy zastąpiono niewielkim kościółkiem dopiero w 1905 roku. Budynek był zbudowany na planie prostokąta i przykryty dwuspadowym dachem. Wewnątrz umieszczono dwa rzędy ławek i skromny ołtarz. Nie było empor. Uwagę zwracała ściana frontowa, ozdobiona niewielkim portykiem, wspartym na dwóch kolumnach i zwieńczonym spiczastą sygnaturką z krzyżem. Po obu stronach półkolistych drzwi umieszczono boniowane pilastry. Świątynia połączona była z budynkiem szkolnym, mieszczącym też mieszkanie dla nauczyciela. Całość prac, sfinansowana przez gospodarzy z Feliksowa, Babczowa i Woli Malowanej pochłonęła 1800 rubli. W 1912 roku obok kościoła postawiono drewnianą dzwonnicę, ufundowaną przez jedną z rodzin.

Obecnie po kościółku nie ma już żadnego śladu; w jego miejscu znajduje się dziś świetlica. Budynek przetrwał okres II wojny światowej, a w części szkolnej prowadzono lekcje jeszcze do lat 60-tych XX wieku. [2021]

Richard Horn, Die Chronik vom Werden und Vergehen einer deutschen evang.-luth. Kirchengemeinde in Polen (Radomsko-Dziepółć), Marienheide 1988

Strona internetowa Radomsk.pl http://radomsk.pl/cmentarz-ewangelicki-w-feliksowie/ (dostęp: 8 września 2021)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Kościoły
Tagi