Nieistniejący kościół ewangelicko-augsburski

Huta Bardzyńska

Kościół ewangelicki w Hucie Bardzyńskiej w latach międzywojennych

Koś­ciół w Hucie Bardzyńskiej w latach międzywojennych. Zdję­cie pochodzi z cza­sopisma Die Zeit im Bild (nr 46, 16 listopada 1930 r.). Źródło: Bib­lioteka Cyfrowa Uni­w­er­sytetu Łódzkiego

Kościół ewangelicki w Hucie Bardzyńskiej zbudowano w 1845 roku, sześć lat po ustanowieniu filiału. Był to skromny, ale murowany budynek, wzniesiony prawdopodobnie z kamienia polnego („Słownik Geograficzny…” z końca XIX wieku mówi o nim jako o „domu modlitwy”).

Na przedwojennym zdjęciu widzimy prostej konstrukcji świątynię z dwuspadowym dachem. Frontową ścianę wieńczy sygnaturka z niewielkim dzwonem i metalowym krzyżem. Po obu stronach drzwi umieszczono dwa wysokie, półkoliście zamknięte okna. Prawdopodobnie również nad drzwiami znajdowało się okno lub płycina (z malowidłem albo cytatem z Pisma Świętego).

Obecnie, po kościele w Hucie Bardzyńskiej nie pozostał żaden ślad; w miejscu które wskazuje przedwojenna mapa, stoją dziś domy. Można przypuszczać, że podobnie jak wiele innych tego typu, wiejskich kościółków ewangelickich, został rozebrany w latach 50-tych lub 60-tych XX wieku. [2018]

Gustaw Benke, Z dziejów parafii ewangelicko-augsburskiej w Aleksandrowie [w:] Aleksandrów wczoraj i dziś, 1987

Eduard Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939. Eine Parochialgeschichte in Einzeldarstellungen, Vierkirchen über München 1971

Filip Sulmierski, Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski (red), Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom III, Warszawa 1882

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Kościoły
Tagi