Nieistniejący kościół ewangelicko-augsburski

Jarosty

Nieistniejący kościółek ewangelicki w Jarostach

Grafika pochodzi z: G. Haffner, Jarosty bei Petrikau. Entstehung Entwicklung der Kolonie [w:] Volksfreund Kalender 1933

Pierwszy drewniany dom modlitwy wraz z salą lekcyjną zbudowano w kolonii Jarosty w 1870 roku, w centrum wsi. Drugi, murowany budynek łączący funkcję sakralną i edukacyjną stanął w roku 1903. Jak na warunki wiejskie, był to dość duży obiekt, wzniesiony z nieotynkowanej cegły, z dwuspadowym dachem z naczółkami, latarnią i okrągłymi oknami w ścianie szczytowej. W 1927 roku obok kościółka zbudowano drewnianą dzwonnicę; wyremontowano też wnętrza.

Po II wojnie światowej budynek wciąż był wykorzystywany na potrzeby szkolne. Został rozebrany dopiero pod koniec lat 70-tych, a w jego miejsce wystawiono nową szkołę. Obecnie jedynym materialnym śladem obecności ewangelików w Jarostach jest zniszczony cmentarz przy ulicy Kolejowej. [2021]

G. Haffner, Jarosty bei Petrikau. Entstehung Entwicklung der Kolonie [w:] Volksfreund Kalender 1933

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach: Historia szkoły (dostęp: 21 września 2021)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Kościoły
Tagi