Nieistniejący kościół ewangelicko-augsburski

Kamocin

Nieistniejący kościół w Kalinie

Koś­ciół w Kamocinie na początku XX wieku. Zdję­cie pochodzi z kalendarza ludowego na rok 1909 Hausfreund: Volks-Kalender für das Jahr 1909

Kościół ewangelicki w Kamocinie zbudowano na początku lat 80-tych XIX wieku; trudno powiedzieć jak długo trwały prace budowlane. Wiadomo, że uroczystego poświęcenia kościoła dokonano 22 listopada 1881 roku. Jak na wiejską świątynię, był to budynek dość okazały. Wzniesiono go z cegły i nakryto dwuspadowym dachem; wewnątrz miał jednopiętrowe empory. Elewację frontową ozdabiały półkoliście zwieńczone drzwi, dwa gzymsy oraz rząd trzech okrągłych okien. Ponad frontową ścianą górowała czworoboczna sygnaturka zwieńczona metalowym krzyżem. Na narożach budynku umieszczono niewielkie, spiczaste pinakle. Na jednej z bocznych ścian znajdowały się dwa rzędy okien (wysokich, półkoliście zamkniętych i okrągłych); do drugiej ściany prawdopodobnie przylegał niższy budynek mieszczący szkołę i dom dla nauczyciela.

Budowę kościoła poprzedziło założenie w 1874 roku filiału w Kamocinie, podległego parafii w Piotrkowie. Jego powstanie miało związek z rosnącym w siłę ruchem baptystycznym. Szczególnie podatni na agitację baptystów byli luteranie z wsi odległych od centrum parafii, rzadko odwiedzani przez swojego pastora. Zakładanie kantoratów, filiałów, budowa kościołów i domów modlitwy miało na celu wzmocnienie wiary parafian.

Obecnie, po kościele w Kamocinie nie pozostał żaden ślad; w jego miejscu stoją domy. Rozebrany został prawdopodobnie w pierwszych latach po II wojnie światowej. Zanika również droga, niegdyś łącząca kamocińską świątynię z cmentarzem (dziś zarośniętym i zdewastowanym). [2019]

Hausfreund: Volks-Kalender für das Jahr 1909

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Kościoły
Tagi