Budynek mieszkalny

Ozorków

Budynek dawnej ozorkowskiej pas­torówki zna­j­duje się przy ulicy Zgier­skiej, tuż przy koś­ciele. Jej budowę rozpoczęto w 1848 roku, a dwa lata później odd­ano do użytku. Jest to murowany, klasy­cysty­czny budynek, wyglą­dem naw­iązu­jący do architek­tury trady­cyjnych domów suki­en­niczych. Parterowy, sied­mioosiowy, dwu­trak­towy, posi­ada boniowaną elewację i dwus­pad­owy dach z naczółkami. Wejś­cie zna­j­duje się w niewielkiej wnęce ozdo­bionej dwoma pilas­trami; sześć ośmiok­wa­terowych okien rozlokowanych jest sym­e­trycznie po obu skrzy­dłach budynku. [2015]

ks. Mariusz Werner, Ks. Marcin Undas, Dzieje Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ozorkowie [w:] www.ozorkow.luteranie.pl/dzieje-paraf (dostęp: 29 kwiet­nia 2015)

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Pastorówki
Tagi