Nieistniejąca pastorówka

Pabianice

Nieistniejąca pastorówka w Pabianicach

Pastorówka na zdjęciu z początków XX wieku. Źródło: Hundret Jahre göttlicher Gnade und Arbeit an der ev. luth. Gemeinde zu Pabjanice, Pabianice 1927

Pierwsza pastorówka w Pabianicach została wzniesiona w 1828 roku, na terenie dzisiejszego Parku Słowackiego. Był to niski, drewniany budynek konstrukcji węgłowej o wymiarach 13,6 × 6,8 metrów, przykryty czterospadowym dachem pokrytym gontem. Do wejścia prowadził ganek. Z biegiem czasu, w sąsiedztwie plebanii pojawiły się kolejne budynki: mała stodoła, obora i drwalnia. Obiekty te, wraz z kościołem poddano renowacji w 1853 roku.

Stan techniczny pastorówki pogarszał się z każdym rokiem. Pod koniec XIX wieku podjęto decyzję o budowie nowego domu dla pastora. Społeczność ewangelicka uzyskała na ten cel plac przy ulicy Zamkowej, tuż przy kościele. Po wybudowaniu w 1902 roku okazałego, murowanego budynku starą pastorówkę rozebrano. Dziś nie pozostał po niej żaden ślad. [2017]

Krzyszof Woźniak, Protestanci Pabianiccy (do 1914 r.). Szkic do portretu [w:] Pabianiciana 3, Pabianice 1995

Robert Adamek, Tadeusz Nowak, 650 lat Pabianic, Łódź 2005

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Pastorówki
Tagi