tu jesteś:  Osadnicy Postacie Duchowni

Pierwszy pastor parafii ewangelicko-augsburskiej w Brzezinach

Christian Georg Hermann

* 10 II 1802 – † 27 IV 1870

Christian Georg Hermann

Fotografia pochodzi z broszury Eduarda Kneifla Das Kirchspiel Brzeziny: zur 100-jährigen Jubiläumsfeier der evangelisch-lutherischen Kirche in Brzeziny am 10 September 1933

Christian Georg Hermann urodził się 10 lutego 1802 w Raczkach (okolice Suwałk) w rodzinie żydowskiej, jako syn rabina. Przechrzcił się mając 23 lata; w latach 1826–1828 studiował teologię na Uniwersytecie w Halle i Berlinie. Zaraz po studiach trafił do Brzezin, wybrany na urząd już 16 kwietnia 1828 roku. Legalność jego wyboru została jednak zakwestionowana przez kolegium kościelne, część kolonii (Żakowice, Felicjanów, Katarzynów) i księcia Ksawerego Ogińskiego (syna Izabeli Lasockiej). Jedną z przyczyn niechęci względem Hermanna było jego żydowskie pochodzenie. Ważnego głosu poparcia udzielił mu Jakob Tim, starszy miejscowego cechu sukienników. Wybór nowego pastora uprawomocnił dopiero warszawski Konsystorz Generalny w liście z 16 lutego 1829 roku.

Hermann sprawował posługę na obszarze o promieniu około 40 kilometrów; był założycielem wielu cmentarzy i kantoratów. W czasie powstania listopadowego odmówił złożenia przysięgi na wierność polskiemu rządowi i na pół roku wyjechał z Brzezin. Do miasta wrócił po zakończeniu walk. Podczas jego nieobecności, urząd proboszcza przejął samowolnie pastor Peter Paul Berkan. Po powrocie Hermanna ustąpił, choć nie bez oporów. Warto wspomnieć, że w latach 50-tych Hermann został bezpodstawnie oskarżony o przywłaszczenie pieniędzy przeznaczonych na rozbudowę kościoła.

Poślubił Emilię Hootz poznaną prawdopodobnie w czasie studiów w Halle; miał z nią czworo dzieci – Antoninę, Lidię, Hugona i Jana (Hugo Hermann był w latach 1857–1864 pastorem w Babiaku).

Christian Georg Hermann zmarł 27 kwietnia 1870 roku, po przeszło 40-letniej posłudze. Pochowany został na cmentarzu ewangelickim w Brzezinach; na jego nagrobku umieszczono cytat z Pisma Świętego Das Gedächtnis der Gerechtigkeit bleibet in Segen („Pamięć o prawym jest błogosławiona” [Prz 10, 7]). Z okazji jubileuszu 100-lecia istnienia parafii brzezińskiej, we wrześniu 1933 roku parafianie upamiętnili pastora Hermanna umieszczając w kościele poświęconą mu, marmurową tablicę. [2019]

Eduard Kneifel, Harry Richter, Ewangelicko-luterańska parafia Brzeziny koło Łodzi 1829-1945, Łódź 2010

Eduard Kneifel, Die Pastoren der evangelisch-augsburgischen Kirche in Polen. Ein biographisches Pfarrerbuch mit einen Anhang, Eging 1968

Inni Duchowni
Tagi