tu jesteś:  Osadnicy Postacie Duchowni

Pierwszy pastor parafii ewangelicko-augsburskiej w Zgierzu

Heinrich Leopold Bando

* 24 IX 1800 – † 4 IX 1865

Heinrich Leopold Bando

Zdjęcie pochodzi ze strony: historia.luter2017.pl/ks-henryk-bando

Heinrich Leopold Nathanael Bando urodził się 24 września 1800 roku w Nowym Dworze koło Warszawy. Jego ojciec, Joseph Friedrich, był pastorem w Brandenburgu nad Hawelą, skąd wyprowadził się w 1799 roku. Pastorem został również młodszy brat Heinricha – Wilhelm, pełniąc posługę w Węgrowie i Gąbinie.

Jako licealista młody Bando interesował się poezją, pisał łacińskie ody i elegie. Jego twórczość została wydana w 1819 roku w książce Romana voce Polonus, dzięki znajomości z Klemensen Ulmowskim, wówczas prokuratorem generalnym z Królestwie Polskim. 4 października 1818 roku Bando rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Nauk i Sztuk Pięknych. W następnym roku przeniósł się do Berlina, gdzie studiował filozofię. Studia zakończył ze stopniem kandydata teologii. Po trzech latach wrócił do Warszawy, gdzie wykładał łacinę, język niemiecki i religię w ewangelickiej szkole wydziałowej. 20 czerwca 1824 roku powołany został na urząd pastora w nowoutworzonej parafii w Zgierzu.

Do Zgierza przybył miesiąc później i tu spędził resztę życia (formalnie jego etat został zatwierdzony dopiero 7 stycznia 1825 roku). Parafia w połowie lat 20-tych liczyła przeszło 3 tysiące osób. Jego pierwszym zadaniem był nadzór nad budową kościoła; w latach 50-tych dokonano też gruntownej przebudowy i rozbudowy plebanii. Przez cały okres swojej posługi przykładał dużą wagę do jakości szkolnictwa, pełniąc nadzór nad szkołą elementarną.

W uznaniu za długoletnią służbę, 1 października 1859 roku Heinrich Bando został odznaczony Orderem Św. Stanisława III klasy. Warto wspomnieć, że był także radcą ewangelicko-augsburskiego Konsystorza w Warszawie.

W ostatnich latach życia pastora, posługę utrudniał mu zły stan zdrowia. W 1864 roku władze kościoła wyznaczyły mu pomoc w osobie kapelana Garnizonu Warszawskiego, ks. Juliusza Pastenacego. Prawdopodobnie z rezerwą odnosił się do powstania listopadowego. Wiemy za to, że w 1863 roku odczytywał w kościele plakaty i rozporządzenia Rządu Narodowego. Władze carskie przeprowadziły nawet w jego domu rewizję.

Pierwszy zgierski pastor zmarł w Zgierzu 4 września 1865 roku (po 41 latach służby) i pochowany został na miejscowym cmentarzu ewangelickim. Jego nagrobek można oglądać do dzisiaj, choć nie zachowała się osłaniająca go kaplica. W latach 90-tych XX wieku pomnik poddano renowacji. [2019]

Danuta Niewiadom­ska, Zarys his­torii parafii e-a w Zgierzu [w:] Strona inter­ne­towa Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu (dostęp: 20 wrześ­nia 2015)

Edyta Klink-Orawska, Henryk Bando: http://historia.luter2017.pl/ks-henryk-bando (dostęp: 14 stycznia 2019)

Inni Duchowni
Tagi