Właściciel i zarządca miasta Bełchatów

Leon Kaczkowski

* 1782 – † 1824

Świnka, herb Kaczkowskich

Świnka – herb rodziny Kaczkowskich, Źródło: Kasper Niesiecki, Herbarz Pol­ski, tom VIII, Lipsk 1841

Leon Kaczkowski urodził się 1782 roku jako syn Józefa i Bogumiły. Był drugim z kolei dziedzicem Bełchatowa z rodziny Kaczkowskich. Pełnił funkcję wójta gminy bełchatowskiej i burmistrza miasta. Z sukcesem prowadził założoną przez ojca manufakturę sukienniczą, zmieniając charakter miasteczka z rolniczo-rzemieślniczego na przemysłowy.

Był człowiekiem energicznym i przedsiębiernym. W 1820 roku został właścicielem Bełchatowa na podstawie aktu kupna (wcześniej Kaczkowscy byli tylko dzierżawcami). W tym samym roku wystarał się u władz Królestwa Polskiego o włączenie Bełchatowa do grona „miast fabrycznych”. Wcześniej wywalczył też przywilej sześciu nowych jarmarków. Wprowadził przepisy porządkowe związane między innymi z bezpieczeństwem pożarowym. Zobowiązał mieszkańców do udziału w gaszeniu pożarów i oczyszczania rowów odwadniających.

Kaczkowski dał się zapamiętać jako człowiek niepokorny i nieustępliwy. Z jednej strony – realizował rządowe zamówienia na dostawę sukna dla wojska, z drugiej – prowadził wieloletni spór z administracją. Uchylał się od obowiązku opłacania burmistrza, w którym widział konkurenta dla własnych rządów (dążył zresztą do objęcia jego stanowiska) oraz nie regulował zaległości od dochodów z młynów.

Zmarł przedwcześnie w 1824 roku, w wieku 43 lat. [2021]

Witold SelerowiczJak Stanisław Kaczkowski uratował miasto Bełchatów [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, Nr 17 (październik 2012)

Anna Mikołajewska, Kaliszanin z Bełchatowa [w:] Biuletyn Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, Nr 22 (listopad 2017)

Dariusz Rogut, Bełchatów. Szkice z dziejów miasta, Piotrków Trybunalski 2005

Anna Mikołajewska-Antczak, Bełchatowianie. Historia miasta i regionu, Bełchatów 2008

Inni Właściciele ziemscy
Tagi