Zgierz

Budynek dawnej szkoły elementarnej w Zgierzu
Zgierz
Szkoła elementarna
Inne
Siedz­iba Miejskiego Przed­siębiorstwa Gospo­darki Mieszkan­iowej
Zgierz
Dom Augusta Schwartzschultza
Domy
Centrum Kultury Dziecka
Ruiny pastorówki w Zgierzu
Zgierz
Pastorówki
Pustostan w stanie ruiny
Heinrich Leopold Bando
Heinrich Leopold Bando
Duchowni
Pierwszy pastor parafii ewangelicko-augsburskiej w Zgierzu
Christian Wilhelm Werner
Christian Wilhelm Werner
Przedsiębiorcy
Założyciel farbiarni tkanin w Ozorkowie i Zgierzu
Wilhelm Fryderyk Zachert
Wilhelm Fryderyk Zachert
Przedsiębiorcy
Założyciel fabryki sukna w Zgierzu
Jan Fryderyk Zachert
Jan Fryderyk Zachert
Przedsiębiorcy
Założyciel manufaktury sukienniczej w Zgierzu
Dom Tomasza Tymińskiego w Zgierzu
Zgierz
Dom Tomasza Tymińskiego
Domy
Biura i Muzeum Miejsca w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy
Dom Jana Konrada w Zgierzu
Zgierz
Dom Jana Konrada
Domy
Budynek nieużytkowany
Dom Michała Radzikowskiego w Zgierzu
Zgierz
Dom Michała Radzikowskiego
Domy
Hotel i przestrzeń konferencyjna w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy
Dawna fabryka włókiennicza Wilhelma Fryderyka Zacherta
Zgierz
Fabryka włókiennicza Wilhelma Fryderyka Zacherta
Fabryki
Opuszczone zabudowania fabryczne
Dom Karla Borsta w Zgierzu
Zgierz
Dom Karla Borsta
Domy
Budynek mieszkalny
Dom Jana Samuela Zacherta w Zgierzu
Zgierz
Dom Jana Samuela Zacherta
Domy
Budynek usługowo-mieszkalny
Dom Josepha Perschela w Zgierzu
Zgierz
Dom Josepha Perschela
Domy
Budynek mieszkalny
Cmentarz ewangelicko-augsburski w Proboszczewicach
Proboszczewice
Cmentarze
Nieistniejący cmentarz ewangelicko-augsburski
Miejsce po nieistniejącym cmentarzu w Stępowiźnie
Stępowizna
Cmentarze
Nieistniejący cmentarz ewangelicko-augsburski
Cmentarz ewangelicko-augsburski w Zgierzu
Zgierz
Cmentarze
Cmentarz parafii ewangelicko-augsburskiej w Zgierzu
Dom Gottfrieda Filipa w Zgierzu
Zgierz
Dom Gottfrieda Filipa
Domy
Dom turysty w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy
Dom Gottfrieda Wolfa w Zgierzu
Zgierz
Dom Gottfrieda Wolfa
Domy
Budynek mieszkalny
Dom Hieronima Vogta w Zgierzu
Zgierz
Dom Hieronima Vogta
Domy
Budynek mieszkalny
Dom i manufaktura Jana Fryderyka Zacherta w Zgierzu
Zgierz
Dom i manufaktura sukiennicza Jana Fryderyka Zacherta
Fabryki
Zgier­ski Zespół Szkół Pon­adg­im­naz­jal­nych im. Jana Pawła II
Dom Karla Müllera w Zgierzu
Zgierz
Dom Karla Müllera
Domy
Muzeum Miasta Zgierza, tzw. „Dom pod Lwami”
Kościół ewangelicko-augsburski w Zgierzu
Zgierz
Kościoły
Nieistniejący kościół ewangelicko-augsburski
Kościół ewangelicko-augsburski w Zgierzu
Zgierz
Kościoły
Kościół ewangelicko-augsburski pw. Opatrzności Bożej