Zgierz

Budynek dawnej szkoły elementarnej w Zgierzu
Zgierz
Szkoła elementarna
Inne
Siedz­iba Miejskiego Przed­siębiorstwa Gospo­darki Mieszkan­iowej
Zgierz
Dom Augusta Schwartzschultza
Domy
Centrum Kultury Dziecka
Ruiny pastorówki w Zgierzu
Zgierz
Pastorówki
Pustostan w stanie ruiny
Heinrich Leopold Bando
Heinrich Leopold Bando
Duchowni
Pierwszy pastor parafii ewangelicko-augsburskiej w Zgierzu
Christian Wilhelm Werner
Christian Wilhelm Werner
Przedsiębiorcy
Założyciel farbiarni tkanin w Ozorkowie i Zgierzu
Wilhelm Fryderyk Zachert
Wilhelm Fryderyk Zachert
Przedsiębiorcy
Założyciel fabryki sukna w Zgierzu
Jan Fryderyk Zachert
Jan Fryderyk Zachert
Przedsiębiorcy
Założyciel manufaktury sukienniczej w Zgierzu
Dom Tomasza Tymińskiego w Zgierzu
Zgierz
Dom Tomasza Tymińskiego
Domy
Biura i Muzeum Miejsca w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy
Dom Jana Konrada w Zgierzu
Zgierz
Dom Jana Konrada
Domy
Budynek nieużytkowany
Dom Michała Radzikowskiego w Zgierzu
Zgierz
Dom Michała Radzikowskiego
Domy
Hotel i przestrzeń konferencyjna w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy
Dawna fabryka włókiennicza Wilhelma Fryderyka Zacherta
Zgierz
Fabryka włókiennicza Wilhelma Fryderyka Zacherta
Fabryki
Opuszczone zabudowania fabryczne
Dom Karla Borsta w Zgierzu
Zgierz
Dom Karla Borsta
Domy
Budynek mieszkalny
Dom Jana Samuela Zacherta w Zgierzu
Zgierz
Dom Jana Samuela Zacherta
Domy
Budynek usługowo-mieszkalny
Dom Josepha Perschela w Zgierzu
Zgierz
Dom Josepha Perschela
Domy
Budynek mieszkalny
Cmentarz ewangelicko-augsburski w Proboszczewicach
Proboszczewice
Cmentarze
Nieistniejący cmentarz ewangelicko-augsburski
Miejsce po nieistniejącym cmentarzu w Stępowiźnie
Stępowizna
Cmentarze
Nieistniejący cmentarz ewangelicko-augsburski
Cmentarz ewangelicko-augsburski w Zgierzu
Zgierz
Cmentarze
Cmentarz parafii ewangelicko-augsburskiej w Zgierzu
Dom Gottfrieda Filipa w Zgierzu
Zgierz
Dom Gottfrieda Filipa
Domy
Dom turysty w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy
Dom Gottfrieda Wolfa w Zgierzu
Zgierz
Dom Gottfrieda Wolfa
Domy
Budynek mieszkalny
Dom Hieronima Vogta w Zgierzu
Zgierz
Dom Hieronima Vogta
Domy
Budynek mieszkalny
Dom i manufaktura Jana Fryderyka Zacherta w Zgierzu
Zgierz
Dom i manufaktura sukiennicza Jana Fryderyka Zacherta
Fabryki
Zgier­ski Zespół Szkół Pon­adg­im­naz­jal­nych im. Jana Pawła II
Dom Karla Müllera w Zgierzu
Zgierz
Dom Karla Müllera
Domy
Muzeum Miasta Zgierza, tzw. „Dom pod Lwami”
Kościół ewangelicko-augsburski w Zgierzu
Zgierz
Kościoły
Nieistniejący kościół ewangelicko-augsburski
Kościół ewangelicko-augsburski w Zgierzu
Zgierz
Kościoły
Kościół ewangelicko-augsburski pw. Opatrzności Bożej
Plan osady Zgierz Nowe Miasto Jana Leszczyńskiego
Zgierz Nowe Miasto
Osady fabryczne
Dawna osada sukiennicza
Szukając Rajmunda Rembielińskiego
Wycieczki
Wycieczka rowerowa
Rajmund Rembieliński
Rajmund Rembieliński
Działacze polityczni
Prezes Komisji Województwa Mazowieckiego