tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Domy

Budynek mieszkalny

Dom Christiana Wilhelma Wernera

Ozorków

Dom Christiana Wilhelma Wernera w Ozorkowie

Autorką archiwalnych zdjęć jest Herta Ham­mer­bacher (1944), źródło: https://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/index.php?p=51&O=225221

Drew­ni­any budynek wybu­dowany został przez nestora ozorkows­kich Wern­erów, Chris­tiana Wil­helma w 1821 roku. Jest jed­nym z najs­tarszych domów w Ozorkowie. Cho­ciaż Wernerowie z cza­sem zaczęli dys­ponować ogrom­nym majątkiem pozwala­ją­cym im na przeprowadzkę do lep­szego domu, nie wyprowadzili się z tego budynku. Żona Wil­helma, Matylda, podarowała go swo­jej córce Hele­nie, która z kolei przekazała go w ślub­nym wianie swo­jej córce Zofii. Jej mąż, znany ozorkowski lekarz Adolf Legis mieszkał w nim aż do śmierci w 1934 roku. [2014]

Danuta Trzcińska (red), Architektoniczne walory Ozorkowa, Ozorków 2011

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Domy
Tagi