Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Babicach

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

babice.jpg


czytaj też:


rok założenia

lata 30-te XIX w.


rok założenia

lata 30-te XIX w.


Cmen­tarz ewan­gelicki w Babi­cach położony jest przy pol­nej drodze, równole­głej do głównej drogi bieg­nącej przez wieś. Do dzisiaj zachowały się betonowe słupy od bramy (bez skrzy­deł) połąc­zone wygiętą, met­alową belką z ozdob­nym krzyżem oraz furtka cmen­tarna. Na skraju cmen­tarza tkwi jeszcze betonowy słu­pek — pozostałość po ogrodze­niu. Sama nekropo­lia jest śred­niej wielkości; zachowało się na niej kilka­naś­cie nagrobków o zróżni­cow­anej formie, od wyso­kich pom­ników z piaskowca i betonowych ram grobowych po sporych rozmi­arów grób z okresu między­wo­jen­nego. Jedna z ziem­nych mogił oznac­zona jest wysokim, żelaznym krzyżem. Co ciekawe, cmen­tarz wyposażony był również w studnię, o czym świad­czy zachowana do dzisiaj, wys­ta­jąca powyżej gruntu betonowa drena.

Od 2016 roku cmentarz jest objety opieką wychowanków Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim. [2017]

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Augustowie

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Babiczkach

Następny