tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Kwatera ewangelicka na cmentarzu wielowyznaniowym

Radomsko

Nazywany dziś „starym” cmentarz w Radomsku przy ulicy Prymasa Wyszyńskiego został założony w okresie rządów pruskich, w latach 1793–1806. Mając na względzie przepisy sanitarne, administracja zaborcza nakazała wytyczyć nowy cmentarz poza obrębem miasta. Równocześnie rozpoczęto ekshumacje szczątków ze starej nekropolii ulokowanej przy kościele św. Lamberta.

W swojej historii cmentarz był wielokrotnie powiększany. W czasie I wojny światowej chowano na nim również poległych żołnierzy. Obecnie znajduje się na nim blisko 5 tysięcy grobów. Oprócz dominującej liczby kwater katolickich, na cmentarzu znajduje się kwatera prawosławna i ewangelicka. Ta ostatnia została wytyczona w okresie międzywojennym (choć pochówki ewangelików miały miejsce znacznie wcześniej).

Zachowane do dziś dwa grobowce luterańskie należą do rodziny Wünschów i Wittów, właścicieli ziemskich i przedsiębiorców, bodaj najzamożniejszych członków ewangelickiej wspólnoty w Radomsku. Na cmentarzu znajdziemy też pojedynczy nagrobek z piaskowca należący do Ernestyny Wendland. W przeciwieństwie do polskich inskrypcji z grobowców rodziny Wünsche, krótkie epitafium na pomniku pani Wendland napisane jest w języku niemieckim. [2021]

Zofia Gzik, Stary cmentarz w Radomsku, Radomsko 2012

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi