tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Stryków

Cmentarz ewangelicki w Strykowie położony jest u zbiegu ulic Cichej, Rolniczej i Cmentarnej; sąsiaduje z nekropolią katolicką. Najprościej dostać się na niego korzystając z bramy ulokowanej od strony ulicy Cichej. Założony został w latach 30-tych XIX wieku. Oprócz tego, że w latach 1932–33 otoczono go murem (istniejącym do dziś), niewiele wiemy o jego historii.

Obecnie część katolicka i ewangelicka nie jest oddzielona parkanem, jednak obu cmentarzy – z uwagi na stan zagospodarowania – nie sposób nie odróżnić. Na części ewangelickiej zachowało się kilkadziesiąt nagrobków z różnych okresów, najczęściej zaniedbanych i ginących w wysokiej trawie. Wśród nich dominują duże, powojenne pomniki z lastryko. Zachowane inskrypcje zapisane są zarówno w języku niemieckim jak i polskim. Na dwóch pomnikach można odczytać doskonale znane w Łodzi i Ozorkowie nazwisko wielkiego przemysłowca – Scheiblera (pisane też Schajbler). Szczególną uwagę zwraca kilka ulokowanych blisko siebie, żeliwnych, misternie kutych płotków. Prawdopodobnie nie zachowały się tablice z nazwiskami zmarłych. Warto też zwrócić uwagę na pomnik członków rodziny Netzel, mający formę steli z czarnego, szlifowanego kamienia. Oprócz nagrobków, na cmentarzu zachowało się kilka niewielkich metalowych krzyży oraz duży krzyż wyznaczający środek nekropolii.

W 2016 i 2017 szereg prac porządkowych na cmentarzu przeprowadził mieszkaniec Strykowa, Marcin Brzóska. Najciekawszym efektem jego działań było odkrycie pod warstwą ziemi zapomnianych nagrobków żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. [2018]

Eduard Kneifel, Harry Richter, Ewangelicko-luterańska parafia Brzeziny koło Łodzi 1829–1945, Łódź 2010

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi