tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Cmentarz parafii ewangelicko-augsburskiej w Zgierzu

Rosanów

Cmen­tarz w Rosanowie położony jest przy ulicy Smut­nej, na niewielkim, zadrzewionym wzniesie­niu. Jest ogrod­zony siatką, a na jego teren prowadzi niska, drew­ni­ana brama. W cen­trum stoi wysoki, drew­ni­any krzyż. Na tere­nie cmen­tarza zna­jdziemy kilka­naś­cie nagrobków pochodzą­cych z różnych okresów (najs­tarszy z początku XX wieku, najmłodsze z ostatnich lat). Na więk­szości wciąż można odczy­tać inskrypcje, w języku niemieckim lub polskim. Cmen­tarz jest wciąż czynny i podlega zgier­skiej parafii ewan­gelick­iej. [2016]

Edyta Klink-Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej do 1972 roku, Zgierz 2012

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi