tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Kurnos

Cmentarz znajduje się na zachód od głównej drogi biegnącej przez Kurnos Pierwszy i Kurnos Drugi, w części nazywanej „Borki”, tuż za zabudowaniami. Jego początki sięgają prawdopodobnie początku lat 20-tych XIX wieku. W 1817 roku właściciel dóbr kaszewickich, hrabia Karol Henckel von Dömmersmarck zlecił geometrze Weychertowi pomiar gruntów w swoim folwarku i podział ich na osady włościańskie. Pod koniec 1818 roku spisano umowę z pierwszymi kolonistami mającymi osiedlić się w nowo utworzonej wsi. Przybysze pochodzili głównie ze Śląska, Saksonii i Austrii, przede wszystkim z tych miejscowości, w których hrabia Henckel posiadał swoje włości (rodzina Hencklów była jedną z najzamożniejszych na Górnym Śląsku).

Obecnie, na cmentarzu w Kurnosie znajdziemy trzy duże nagrobki z lastryko (daty wskazują, że pochówków dokonano w okresie międzywojennym i powojennym) oraz dwie bezimienne ramy grobowe. Wszystkie nagrobki są zadbane, prawdopodobnie należą do przodków i krewnych osób do dziś żyjących we wsi lub jej okolicach.

W 2010 roku na cmentarzu dokonano ekshumacji szczątków dwudziestu niemieckich żołnierzy poległych w styczniu 1945 roku. [2014]

Łukasz Politański, Kaszewice, Kurnos, Trząs, Bełchatów 2011

Maciek Kuszneruk, Krzysztof Ciszewski, Zapomniane cmentarze w okolicach Bełchatowa, Bełchatów 2014

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi