tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Zimne

Cmen­tarz we wsi Zimne zna­j­duje się tuż przy głównej drodze wiodącej przez wieś, w ciem­nym, wilgo­t­nym zaga­jniku. Porusza­jąc się po dość rozległym zadrzewionym tere­nie, zna­jdziemy nawet kilka­naś­cie nagrobków lub ich frag­men­tów. Szczególną uwagę zwracają dwa wysokie drew­ni­ane krzyże sto­jące obok siebie. O ile jeden z nich jest typowym krzyżem cmen­tarnym ustaw­ianym zazwyczaj w cen­tral­nej części cmen­tarza, zas­tanaw­ia­jąca jest obec­ność drugiego, sto­jącego tuż obok. Na prze­ci­wległym krańcu nekropolii można zobaczyć również wysoki, betonowy destrukt, również dość trudny do ziden­ty­fikowa­nia. Prawdopodobnie jest to filar bramy lub furtki cmen­tarnej, choć nie wskazuje na to jego odległe położe­nie od drogi. Nieliczne inskrypcje na nagrobkach napisane są w języku niemieckim. [2011]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi