tu jesteś:  Osadnicy Miejsca Cmentarze

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

Osiny

Cmen­tarz położony jest na sporej wielkości piaszczystym wzniesie­niu, na połud­nie od Osin. Szczyt pagórka ofer­uje dość rozległy widok na okolicę, jed­nak o przeszłości tego miejsca mówi dziś już tylko kilka śladów. Na cmen­tarzu zachowało się do naszych cza­sów kilka bliżej nieokreślonych frag­men­tów nagrobków i jedna betonowa pod­murówka opasająca grób. Pozostały obszar nakropolii poras­tają niewysokie samosiejki drzew i krzewów. [2013]

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.
Zobacz inne Cmentarze
Tagi