Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Konstantynówku

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

konstantynowek.jpg


czytaj też:


rok założenia

I poł. XIX w.


rok założenia

I poł. XIX w.


Dawny cmen­tarz w Kon­stan­tynówku położony jest na połud­nie od drogi 710 prowadzącej z Kon­stan­tynowa Łódzkiego do Lutomier­ska, w gęsto zarośnię­tym zaga­jniku. Prowadzi do niego wąska, wyłożona betonowymi pły­tami droga, następ­nie przecina go i bieg­nie dalej, w stronę doliny Neru. Na samym cmen­tarzu można zobaczyć jedynie kilka nagrobków w formie betonowych opasek oraz jedną mogiłę ziemną, obfi­cie przy­s­tro­joną sztucznymi kwiatami i zniczami. W północno-wschodnim rogu dawnej nekropolii zauważyć można też niski, pros­tokątny destrukt, być może będący pozostałoś­cią po słupie ogrodzeniowym. Poza bieg­nącą przez środek zaga­jnika drogą, pokry­wa­jącą się praw­dopodob­nie z główną aleją cmen­tarną, pier­wotny układ cmen­tarza uległ całkowitemu zatar­ciu. Charak­terysty­cznym ele­mentem tego miejsca jest wsze­chobecny bluszcz, gęsto pokry­wa­jący więk­szość ros­ną­cych tu drzew. [2014]

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Konstantynowie Łódzkim

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Kontrewersie

Następny