Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Proboszczewicach

Nieczynny cmentarz ewangelicko-augsburski

proboszczewice-cmentarz.jpg

czytaj też:


rok założenia

XIX w.


rok założenia

XIX w.


Cmen­tarz w dawnej podzgier­skiej wsi Pro­boszczewice (obec­nie włąc­zonej do miasta) zna­j­duje się u zbiegu dzisiejszych ulic Bazyli­jskiej i Szczęśli­wej, w pobliżu linii kole­jowej. Obszar cmen­tarza porośnięty jest wysoką trawą i akac­jami; pozbaw­iony jakichkol­wiek śladów po nagrobkach. Nic nie wskazuje na szczególną przeszłość tego miejsca. W 2008 roku z części cmen­tarza ekshu­mowano szczątki 36 ciał i pochowano w zbiorowej mogile na cmen­tarzu ewan­gelickim przy ulicy Spacerowej w Zgierzu. [2016]


Edyta-Klink Orawska, Wiara, praca, nowa ojczyzna. Dzieje luteranizmu na ziemi zgier­skiej do 1972 roku, Zgierz 2012

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2017

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Pratkowie

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Przanowicach

Następny