Cmentarz: Cmentarze

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Swędowie

Cmentarz parafii ewangelicko-augsburskiej w Zgierzu

swedow.jpg


czytaj też:


rok założenia

XVIII/XIX w.


rok założenia

XVIII/XIX w.


Cmen­tarz w Swę­dowie zna­j­duje się przy ulicy Głównej i jest dwuwyz­nan­iowy (przy czym część katolicka jest dużo więk­sza). W przeciwieństwie do większości wiejskich cmentarzy luterańskich, jest wciąż czynny. Łatwo zlokali­zować go dzięki wzniesie­niu na jakim jest ulokowany oraz koś­ciele sto­ją­cym przy bramie wejś­ciowej. Na części ewan­gelick­iej zachowało się do dzisiaj kilka­naś­cie nagrobków z XIXXX wieku. Szczególną uwagę zwraca wysoka stella z piaskowca zwieńc­zona masy­wnym krzyżem. Kilka grobów zbu­dowanych jest z las­tryko. Tuż obok siatki stoi drew­ni­any krzyż cmen­tarny. Na cmen­tarzu zna­j­duje się również kwa­t­era wojenna z cza­sów I wojny świa­towej. [2010]

inne cmentarze w regionie

Related Articles

 

więcej

Autorzy

Podziękowania

Polityka prywatności

Zgod­ność ze stan­dar­d­ami

Jak korzys­tać ze strony?

Licencja

Kontakt

historia

Osadnictwo olęderskie

Kolonizacja w czasach Prus

Okres wojen napoleońskich

Budowa okręgu włókienniczego

Powstanie listopadowe

osadnicy.info | Piotr Dolata 2017

Please publish modules in offcanvas position.

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Strykowie

Poprzedni

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Syskach

Następny